Brzozowski Dom Kultury 
realizuje projekt dofinansowany
 z Funduszy Europejskich 
„Archiwum Cyfrowe Kultury Brzozowskiej”
tablica_fundusze_180x120

Infrastruktura domów kultury

Brzozowski Dom Kultury realizuje zadanie „Poprawa warunków prowadzenia działalności statutowej BDK poprzez zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej” 

Dofinansowanie, kwotą 240 000 zł  otrzymano w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowita wartość zadania: 300 000 zł

Celem zadania jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Brzozowskiego Domu Kultury w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej. 

Zadanie przewiduje zakup sprzętu i wyposażenia dla Brzozowskiego Domu Kultury w celu polepszenia warunków prowadzenia działalności kulturalnej oraz rozwoju i dostosowania oferty kulturalnej do zmieniających się warunków oraz potrzeb odbiorców. Zakres planowanych zakupów obejmuje wyposażenie sceny sali widowiskowej w nowoczesny osprzęt oraz zakup akcesoriów oświetleniowych, nagłośnieniowych, multimedialnych i instrumentu tj.: 

1. Wyposażenie sceniczne (mosty, kurtyny, sztankiet).
2. Akcesoria oświetleniowe (mikser do sterowania świateł, dimmer pack, przenośny dystrybutor zasilania).
3. Akcesoria nagłośnieniowe (mikrofony dynamiczne, bezprzewodowy system audio, monitor odsłuchowy douszny, DI Box-y). 

4. Instrumenty muzyczne (bęben marszowy z nosidełkiem).
5. Wyposażenie multimedialne – mikser do transmisji online z opcją rejestracji, laptop 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” 

Skip to content