Brzozowski Dom Kultury 
realizuje projekt dofinansowany
 z Funduszy Europejskich 
„Archiwum Cyfrowe Kultury Brzozowskiej”
bar - 1

Ogłoszenie o przetargu

Brzozowski Dom Kultury ogłasza przetarg cywilnoprawny, nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną położonego
w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 3, będącego częścią składową Budynku Brzozowskiego Domu Kultury będącego w dyspozycji Brzozowskiego Domu Kultury

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach nieidentyfikujących oferenta, należy składać w terminie do dnia 12.06.2024 r. do godziny 10: 30 w siedzibie Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie.

Protokół z Posiedzenia Komisji Przetargowej

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki do pobrania :

Skip to content