Brzozowski Dom Kultury 
realizuje projekt dofinansowany
 z Funduszy Europejskich 
„Archiwum Cyfrowe Kultury Brzozowskiej”
remont2

Prace remontowo – budowlane budynku Brzozowskiego Domu Kultury

Trwają Prace remontowo – budowlane budynku Brzozowskiego Domu Kultury mające na celu zachowanie istniejącej tkanki zabytkowej w związku, z czym wykonane będą w szczególności prace restauratorskie i konserwatorskie obiektu. Przeprowadzone prace pozwolą na zatrzymanie procesu niszczenia zabytkowego budynku oraz na uwydatnienie jego walorów historycznych i estetycznych. Zaplanowano ponadto wykonanie prac restauratorskich oraz wymianę wyposażenia sali kinowej (zakup i montaż nowych foteli). W ramach projektu remontowi zostanie również poddane podpiwniczenie budynku BDK. Wykonanie niezbędnych prac restauratorskich na obiekcie, dostosowanie go do przepisów ppoż., oraz zastosowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych zapewni zwiększenie bezpieczeństwa, a także komfortu dla wszystkich użytkowników.

Skip to content