Brzozowski Dom Kultury 
realizuje projekt dofinansowany
 z Funduszy Europejskich 
„Archiwum Cyfrowe Kultury Brzozowskiej”
scena-30

„Poprawa warunków prowadzenia działalności statutowej BDK…”

Brzozowski Dom Kultury realizuje zadanie „Poprawa warunków prowadzenia działalności statutowej BDK poprzez zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej” 

Dofinansowanie, kwotą 240 000 zł  otrzymano w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowita wartość zadania: 300 000 zł

Celem zadania jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Brzozowskiego Domu Kultury w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej. 

Zadanie przewiduje zakup sprzętu i wyposażenia dla Brzozowskiego Domu Kultury w celu polepszenia warunków prowadzenia działalności kulturalnej oraz rozwoju i dostosowania oferty kulturalnej do zmieniających się warunków oraz potrzeb odbiorców. Zakres planowanych zakupów obejmuje wyposażenie sceny sali widowiskowej w nowoczesny osprzęt oraz zakup akcesoriów oświetleniowych, nagłośnieniowych, multimedialnych i instrumentu tj.: 

1. Wyposażenie sceniczne (obwiednia sceny z kratownicy quadro, mosty oświetleniowe, kurtyny, kulisy, paludamenty, sztankiet sceniczny).
2. Akcesoria oświetleniowe (mikser do sterowania świateł, dimmer pack, przenośny dystrybutor zasilania).
3. Akcesoria nagłośnieniowe (bezprzewodowy system audio, monitor odsłuchowy douszny, DI Box-y). 

4. Instrument muzyczny (bęben marszowy z nosidełkiem).
5. Wyposażenie multimedialne – mikser do transmisji online z opcją rejestracji, laptop 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” 

Skip to content